Avís legal

Aquesta web ha estat creada per DICOEL SL amb caràcter informatiu per al seu ús personal i gratuït.

DICOEL SL en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal Llei orgànica 3/2018 i en concordança amb l'expressat en el Reglament (RGPDUE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, així com de la regulació existent en matèria de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic Llei 34/2002), posa en el seu coneixement les presents condicions generals d'ús que s'apliquen a totes les operacions realitzades a través de la web: www.prax-power.com

D'acord amb la llei 34/2002 de “Serveis de la Societat d'Informació i el Comerç Electrònic” en vigor des de juliol de 2002, comuniquem que aquest lloc web pertany a:

Nom fiscal de la societat: DICOEL SL

CIF de la societat: B08808834

Domicilio de la sociedad: ALAVA 61 P.7 BARCELONA CP.08005

Telèfon: +34 93 300 49 72

Adreça de correu electrònic de la societat: info@dicoel.es

Dades legals i/o registrals de la societat:
Inscrita en el:

  • Tom 45481
  • Foli 48
  • Fulla B 63325
  • Registre Mercantil de Barcelona

Condicions d'ús

a) Utilització lícita

El/la usuari/a d'aquesta pàgina web i dels seus serveis s'obliga a realitzar un ús conforme amb les lleis i els usos del trànsit, i s'abstindrà d'utilitzar la web i els seus serveis amb finalitats o efectes il·lícits o que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la web i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi de la web i dels serveis per part dels usuaris. Els qui incompleixin aquesta obligació respondran, enfront de DICOEL SL i enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

b) Garantia d'errors

DICOEL SL no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la web, o en el seu contingut; en el cas que se citin o reprodueixin publicacions de caràcter oficial, aquesta reproducció tindrà caràcter merament informatiu havent de considerar-se amb caràcter general com a vàlida la publicació en el seu butlletí o font oficial corresponent.

c) Disponibilitat del servei

DICOEL SL es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu web o en la seva configuració o presentació.

DICOEL SL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis.

DICOEL SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la web i dels serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la web i als serveis, a la fal·libilitat de la web i dels serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.

Responsabilitat per l'ús de la informació continguda

El/la usuari/a és conscient i accepta voluntàriament que l'ús de la web, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tant l'accés a la web, com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix so de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza. DICOEL SL no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús d'informació ni de l'aplicació que d'ells es realitzi per a donar suport a qualsevol opinió o decisió personal o empresarial. DICOEL SL no assumeix responsabilitat alguna derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en la web.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual de la web, així com dels seus diferents continguts són titularitat de DICOEL SL.

Queda terminantment prohibit realitzar qualsevol alteració d'aquesta pàgina. DICOEL SL no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de manipulacions o alteracions no autoritzades. DICOEL SL no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap mena sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, els serveis o els continguts.

Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d'aquesta web sense citar el seu origen o sense sol·licitar autorització expressa per a això. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial DICOEL SL donarà lloc a l'exercici de les accions que corresponguin i, en el seu cas, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.

Protecció de Dades de Caràcter Personal

En els supòsits en els quals per a accedir a alguna de les pàgines o serveis de DICOEL SL sigui necessària la recollida de dades de caràcter personal, s'informa que els mateixos seran tractats de conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes de desenvolupament, conforme al que s'estableix en l'AVÍS DE PRIVACITAT D'AQUESTA WEB i al consentiment que el/la/els usuaris han d'acceptar prèviament a efectuar qualsevol tipus de comunicació amb DICOEL SL des d'aquesta pàgina web.

En el cas que ens faciliti la seva adreça de correu electrònic, s'entén que està prestant el consentiment i acceptant aquest AVÍS LEGAL i l'AVÍS DE PRIVACITAT, perquè la mateixa sigui utilitzada per a l'enviament de comunicacions relacionades amb els serveis prestats o a prestar i respondre a les seves consultes o peticions per DICOEL SL.

Llei aplicable i jurisdicció

La utilització d'aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola, amb independència de l'entorn legal del/ de la usuari/a. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d'aquestes condicions es resoldrà en els tribunals del lloc on tingui fixada la seva activitat DICOEL SL.

crossmenuchevron-down